För att EU behöver en radikal klimatpolitik

Det behövs en radikal förändring av EU:s klimatpolitik för att klara målet om (max) 1,5 graders uppvärmning. I Europaparlamentet vill jag förankra en målfokuserad klimatpolitik i alla grupper.

Blogg