Så här kan du hjälpa mig

Vill du hjälpa mig hamna i Bryssel? Det här kan du göra:
✅Följ mig på facebook
✅Prata med vänner och kollegor om mig och min kandidatur
✅Kryssa mig på Miljöpartiets valsedel den 26 maj